මධ්‍යම කඳුකරයේ සිසු සිසුවියන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට දැඩි උනන්දුවකින් සහභාගී වේ

මෙවර අ.පො.ස.  (සාමාන්‍ය   පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටීමට  උඩරට   වතුකරය ආශ්‍රිත පාසල්වල සිසු සිසුවියන් දැඩි උනන්දුවකින් අද   (23) දා උදෑසනම  විභාග මධ්‍යස්ථානවලට යන අයුරු දක්නට ලැබුණි.

උඩරට වතුකරයේ   සිසු සිසුවියන් තම විභාග මධ්‍යස්ථානයන්  වෙත පැමිණ දැඩි උනන්දුවකින් විභාගයට මුහුණ දීමට පියවර ගෙන ඇති අයුරු දැකගන්නට ලැබුණි. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය  නියමිත කාලයට නොපැවැත්වීම   හේතුවෙන් සිසු සිසුවියන් දැඩි ලෙස  ගැටළු රැසකට මුහුණ දී සිටි බවත්, අද දින සිට විභාගය ආරම්භ කිරීමට රජය පියවර ගැනීම සතුටට කරුණක් බවත්  වතුකරයේ දෙමාපියෝ පැවසූහ