මස්කෙළියට ගෑස් සීමිත ප්‍රමාණයක් 

මස්කෙළිය නඟරයේ ගෘහස්ත ගෑස් සිලිණ්ඩර් තොග වෙළඳසල් වලට මාසයකට පමණ පසුව ගෑස් සීමිත ප්‍රමාණයක්  ඊයේ (24) පෙරවරුවේ පැමිණිමත් සමග ජනතාව  විශාල පිරිසක් ගෑස් මිළදී ගැනිම සඳහා  ඊයේ අළුයම සිට පෝලිම්වල රැඳි සිටින අයුරු දක්නට ලැබුණි.

පෝලිම්වල සිටි බොහෝ පිරිසක්  තොග අවසන් විමෙන් පසුව ඉච්ඡාභංගත්වයෙන් ආපසු නිවෙස් කරා යන අයුරු දක්නට ලැබුණි.

ගැස් සිලිණ්ඩර් විකුණනු ලබන තොග අලෙවි නියෝජිත වෙළඳසල්වලට මස්කෙළිය  පොලීසියේ නිලධාරින් යොදවා තිබුණි.