මහනුවර කිංස්වුඩ් විදුහලේ ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකු ආසියානු චෙස් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනයට සුදුසුකම් ලබයි.

0
464

ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය සංවිධානය කළ 2022 අවසන් මහා කේවල චෙස් තරඟාවලියේදී විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූ මහනුවර කිංස්වුඩ් විදුහලේ ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකු ආසියානු චෙස් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

අනුජ අලගියවන්න,ගඟුල් විමලරත්න හා දම්සත් සෝමරත්න යන ක්‍රීඩකයින් මෙලෙසෙ ආසියානු චෙස් තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ඔවුන් අවුරුදු 07,11 හා 13 යන වයස් කාණ්ඩ යටතේ තරඟ වලට ඉදිරිපත්ව සුවිශේෂි දක්ෂතා දක්වා ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය මගින් පළාත් මට්ටමින් සංවිධානය කරන ලද අන්තර් පාසල් චෙස් කේවල තරඟ පසුගිය ජූලි මස මහනුවර අම්පිටිය බෙරවට්ස් විදුහලේදී පැවැති අතර එහිදී මහනුවර කිංස්වුඩ් විදුහලේ සිසුන් 12 දෙනෙකු සමස්ත ලංකා තරග සඳහා සුදුසුකම් ලැබූහ.

සමස්ථ ලංකා කේවල චෙස් තරගාවලිය 2022 අවසන් මහා තරඟ අ‌ගෝස්තු 05,06 සහ 07 යන දිනයන්හිදී නාත්තන්ඩිය දම්මිස්සර ජාතික පාසලේදී පවත්වන ලද අතර එහිදී වයස අවුරුදු 11 න් පහළ කාණ්ඩයෙන් තරඟ වැදුණු ක්‍රීඩකයන් 223 දෙනෙකු අතරින් එම වයස් කාණ්ඩයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස මහනුවර කිංස්වුඩ් විදුහලේ ගඟුල් විමලරත්න සිසුවා තේරී පත්විය.

වයස අවුරුදු 07 න් පහළ කාණ්ඩයෙන් ක්‍රීඩකයන් 157 දෙනෙකු තරග වැදුණු අතර එම කාණ්ඩයේ සමස්ත ලංකා 06 වන ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ මහනුවර කිංස්වුඩ් විදුහලේ අනුජ අලගියවන්න සිසුවා ය.

දම්සත් සෝමරත්න සිසුවා අවුරුදු 13 න් පහල කාණ්ඩය යටතේ තරඟ කර සමස්ත ලංකා මට්ටමින් 16 වැනි ස්ථානය දිනා ගත්තේ ක්‍රීඩකයන් 261 දෙනෙකු අතරිනි.
කිංස්වුඩ් විදුහලේ චෙස් පුහුණුකරු ලෙස දුලාන් එදිරිසිංහ මහතා කටයුතු කරයි.