කාන්තාවන් සිහිසුන් කොට මංකොල්ල කෑමේ නිරත පුද්ගලයෙකු සොයා පොලිස් පරීක්ෂණ

 ඇමෙරිකාවේ සිට පැමිණි ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් දුප්පත් පවුල් සදහා උපකාර කරන මුවාවෙන් නිවෙස් වලට ගොස් මංකොල්ල කෑමේ නිරතවන පුද්ගලයෙකු සොයා හම්බන්තොට වරාය පොලිසිය පරීක්ෂණයක් ආරම්භකර තිබේ.

 අදාල පුද්ගලයා පසුගිය 28 වනදා සිට හම්බන්තොට මැඩිල්ල ප්‍රදේශයේ නිවෙස් හා වෙළඳ සැල් වලට ගොස් තනියම සිටින වයසක කාන්තාවන්ගේ මුහුණට විෂ ද්‍රවයක් මුහුණට අග්‍රහණය කරවා සිහිසුන් කොට රන් භාණ්ඩ හා මුදල් මංකොල්ල කෑමේ නිරත වී තිබේ.

මේ ආකාරයෙන් පසුගියැ 28 වනදා දිනත් හම්බන්තොට මැඩිල්ල ප්‍රදේශයේ  නිවසකට ගොස් එහි සිටි කාන්තාව රවටා විෂ ද්‍රවයක් මුහුණට අල්ලා සිහිසුන්කොට  එසේ රුපියල් ලක්ෂ පහකට ආසන්න වටිනා කමකින් යුත් රන්භාණ්ඩ හා මුදල්  මංකොල්ල කා පලායන අයුරු එම නිවසේ CCTV කැමරාවක සටහන් වී තිබේ.

 BGQ 0293 දරන ස්කුටර් වර්ගයේ යතුරු පැදියකින් පැමිණි මෙම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් වෙතොත් 0472221557 අංකය වෙත හම්බන්තොට වරාය පොලිය දැනුවත් කරන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි.