ඇතින්න බස් රථයක් ගොඩ දැමු හැටි (Video)

 සීගිරිය  නැරඹීම සඳහා වන්දනාකරුවන් පිරිසක් රැගෙන ආ බස් රථයක් සීගිරි පව්ව ඉදිරිපිට වැව් ඉස්මත්තේ එරී  තිබියදී අතින්නියෙකු යොදවාගෙන එරුණු බස් රථය   ගොඩ ගැනීමේ සිද්ධියක් 05 දින පස්වරුවේ  සීගිරිය  ප්‍රදේශයෙන්  වාර්තා විය.

 මේ දිනවල පවතින නිවාඩු දිනයන් නිසාවෙන් විශාල පිරිසක් සීගිරිය නැරඹීම  සඳහා පැමිණෙමින් සිටිති,   එසේ පැමිණෙන අයගේ වාහන නවතා තැබීම සඳහා රථගාල තිබුණද එම   ස්ථානවල රථවාහන නො නවත්වා නගරයේ විවිධ ස්ථානවල සහ පොදු ස්ථානව වල වාහන නවතා තැබීම සිදු කරන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති

  එසේ බස් රථ හෝ කිසිදු වාහනයක් නවතා තැබීමට හෝ ඇතුල් කිරීමට පවා නොදෙන  සීගිරිය අලංකාරව දර්ශනය වන වැව් ඉස්මත්තේ නවතා පැමිණි පිරිස් සීගිරිය නැරඹීමට සඳහා පිටත්ව ගොස් තිබිණි

 බස් රථය පනණගන්වා ඉදිරියට ගැනීම්ට උත්සාහ කළ ද  වැවේ  ඇති තෙතමනය නිසා බස් රථය ඉදිරියට ගමන් නොගෙන එහි එරී තිබේ. ඒ අනුව හදිසියෙ වෙනත්  බැකෝ යන්ත්‍රයක් සොයාගැනීමට නොහැකි වූ තැන සීගිරියේ  අලි සෆාරි  සඳහා යොදවා සිටින ඇතින්නියක රැගෙනවිත් මෙම බස් රථය යකඩ  දම්වැල්ක් දමා එක් පසක් බස්රථයේ රඳවා අනිත් කොන ඇතින්නියගේ මුඛයට ලබාදී     බස්රථය ගොඩ ගැනීම සිදු කරනු ලැබීය.