2021 දී පමණක් මහින්ද සහ ගෝඨාභය නිල විදෙස් සංචාර 05ක් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 4කට අධික මුදලක් වැය කරලා.

  • වැඩිම  වියදම් කළ මහින්ද සංචාර දෙකකට  රුපියල් කෝටි තුනකට අධික මුදලක් යොදවලා .
  • දෙන්න බෑ කිවුව තොරතුරු,  තොරතුරු කොමිසමේ නියෝගයෙන් පසුව ජනපති ,අගමැති කාර්යාල ලබාදෙයි.

  හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් 2021 වර්ෂයේදී   රාජ්‍ය මුදල් භාවිත කරමින්  සිදුකරනු ලැබූ නිල විදෙස් සංචාර පහක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 44කට අධික මුදලක්  (44,739,184.91) වැය කර තිබෙන බව තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් අගමැති කාර්යාලයෙන් හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල මගින් ලබාගත් තොරතුරු මගින් අනාවරණය වේ.

   තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම යටතේ 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි 01 වන දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත හා අගමැති කාර්යාලය වෙත යොමුකළ ඉල්ලුමට අදාළ තොරතුරු, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  පනතේ 5(1)(ඌ) ii වගන්තියට  අනුව ප්‍රතික්ෂේප කරන බවට දන්වා සිටින ලදී. කෙසේ නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන්  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිසන් සභාව වෙත සිදුකළ අභියාචනයකට අනුව අවස්ථා දෙකකදී සිදුකරනු ලැබූ අභියාචනා විභාග තුලදී මෙම තොරතුරු, තොරතුරු ඉල්ලුම්කරුට ලබාදෙන ලෙස සිදුකළ නියෝගයට අනුව මෙම තොරතුරු 2022 ඔක්තෝබර් හා නොවැම්බර් මාස තුල  අවස්ථා කීපයක දී  ලබාදීමට අදාල පොදු අධිකාරීන් කටයුතු කර තිබේ. නමුත් වැඩකරන දින  14ක් තුල හෝ දින 21ක් තුල පුරවැසියෙකු හට ලබාදීමට නියමිත තොරතුරු ලබාදීමට මෙම පොදු අධිකාරීන් දෙක ලබාගත් කාලය මාස 10කට අධික බව ද පෙන්වා දියයුතු ය.

  විශේෂයෙන්ම  ජනාධිපති  හා අගමැති මෙම නිල සංචාර සඳහා  භාවිත කර ඇත්තේ  මෙරට පුරවැසියන්ට  අයත් බදු මුදල් බවත් එසේ  පුරවැසියන්ගේ  බදු මුදලින් ලබාගත් මුදල් රාජ්‍ය නායකයින් මේ ආකාරයෙන් භාවිත කිරීමට කටයුතු කිරීමට හැකිනම් ඒ ගැන ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමට අයිතියක් තිබෙන බව ද මෙරට පුරවැසියන් දැනගතයුතු කරුණක් වේ. ඒ බව ද තොරතුරු කොමිසම තුලදී අභියාචක වන ලියුම්කරු විසින් පෙන්වා දී තිබේ.

 කෙසේ නමුත් මෙසේ ලබාදුන් තොරතුරු විශ්ලේෂණය මගින් අනාවරණය වූයේ එසේ සිදුකළ මිලියන 44කට අධික වියදම් අතුරින් රුපියල් මිලියන 36 කට අධික මුදලක්(36,970,864.14 ) වැයකර තිබෙන්නේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ බවත් ඒ නිල විදෙස් සංචාර 02ක් සඳහා පමණකට බවත් හෙළි විය. එමෙන්ම හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නිල විදෙස් සංචාර 03ක් වෙනුවෙන්ම යොදවා ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 07ක පමණ  (7,768,320.77 ) මුදලක් බව ද එම තොරතුරු මගින් අනාවරණය වේ.

මෙම දත්ත මගින් අනාවරණ වන්නේ මෙසේ  හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් වැයකරනු ලැබූ   රුපියල් මිලියන 44කට අධික  මුදලින් ප්‍රතිශතයක්  ලෙස 83%ක් ම වැය කර ඇත්තේ  හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් බවයි.

සංචාරය කරපු තැන්

විශේෂයෙන්ම  හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් 2021 වර්ෂයේදී පමණක් රුපියල් මිලියන 7,768,320.77 මුදල් වැයකරමින් සිදුකළ නිල විදේශ සංචාර මොනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන්  ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබාදුන් තොරතුරුවලට අනුව නිව්යෝර්ක්, ග්ලාස්ගෝ(UK), එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය තුළ එම සංචාර කටයුතු සිදුකර තිබෙන බව පෙන්වා දිය හැකි ය. නමුත් එම සංචාරයන් කරන ලද්දේ කුමන කාරණා සම්බන්ධයෙන් ද යන්න ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් මෙතෙක් තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කර නොමැති බව ද පෙන්වා දිය යුතු ය.

හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් සිදුකළ සංචාර තුන අතුරින් නිව්යෝර්ක් සංචාරය වෙනුවෙන් රුපියල් 5461221.71 මුදලක්, ග්ලාස්ගෝ (UK) සංචාරය වෙනුවෙන් 1785210.42 ක් හා   එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය සංචාරය වෙනුවෙන් 521888.68ක් මුදලක් ද යොදවා තිබේ.

 කෙසේ නමුත්  හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් 2021 වර්ෂයේදී රාජ්‍ය මුදල් භාවිත කරමින්  විදෙස් සංචාර දෙකකට සහභාගිවී ඇති අතර එම  නිල සංචාර අතර  2021 මාර්තු 19 වනදින  බංගලාදේශයේ 50 වැනි නිදහස් සැමරීම සහ බංගලාදේශයේ නිර්මාතෘ ෂේක් මුජිබර් රහ්මාන් මහතාගේ උපන් දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් වූ සංචාරය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10ට අධික (10,568,962.53) මුදල් යොදවා තිබේ. එමෙන්ම 2021 සැප්තැම්බර් 10 වන දින   ඉතාලියේ G20 ජ්‍යාත්‍යන්තර සමුළුවට සහභාගී  වීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන් 26කට අධික මුදලක් (26,401,901.61) හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් යොදවා තිබෙන බවයි එම තොරතුරු මගින් අනාවරණය වුයේ.

බංගලාදේශයේ සංචාරය

  විශේෂයෙන්ම මෙසේ  සිදුකරනු ලැබූ වියදම් අතුරින් බංගලාදේශ සංචාරය වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් විදේශ අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන ලෙස  රුපියල් 10353102.54ක මුදලක් හා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් දරනලද අනෙකුත් වියදම් රුපියල් 215859.99ක මුදලක් යොදවා තිබේ.  එමෙන්ම ඉතාලි සංචාරය  වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් විදේශ අමාත්‍යාංශය වෙත ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන ලෙස රුපියල් 25048539.18ක මුදලක් මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් රුපියල්  1353362.43ක මුදලක් යොදවා තිබේ.

G20 Interfaith Forum 2021 සමුළුව සඳහා ප්‍රධාන කථිකයෙකු ලෙස හිටපු  අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ඉතාලියට ගිය විට එය හෙළා දකිමින්  එහි සිංහල හා දෙමළ ජනතාව කටයුතු කළ බව tamilguardian වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන ලදී. කෙසේ නමුත් එම වාර්තාවේ පළවූ සුවිශේෂී කරුණක් වන්නේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ  සහ ඔහුගේ නියෝජිතයන් ඉතාලි අවන්හලක ආහාර වේලක් බෙදා ගන්නා ඡායාරූපයක් ප්‍රසිද්ධියට පත්වීමත් සමඟ රජයට ද දැඩි විවේචන එල්ල වීමයි. විශේෂයෙන්ම  ශ්‍රී ලංකාව උග්‍ර ආහාර අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අවස්ථාවක විශාල දූත පිරිසක් රැගෙන විත්  මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම එහිදී එල්ල වූ විවේචන අතර වේ .

මහින්දගේ අධික වියදම ඇයි?

රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස සිදුකළ නිල විදේශ සංචාරවලදී අඩු පිරි වැයකුත් රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිළ විදේශ සංචාර තුලදී සිදුකළ නිල විදේශ සංචාරවලදී වැඩි පිරිවැයකුත් සිදුවීමට හේතු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේදී තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම මගින් ලබාදුන් තොරතුරු මගින් අනාවරණය වූයේ හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් තම නිල විදේශ  සංචාර වෙනුවෙන් වැඩි පිරිසක් සහභාගී කරගැනීම බවයි.

 මෙහිදී හිටපු ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් 2021 වර්ෂයේ සිදුකළ නිව්යෝර්ක් සංචාරයේදී ඔහු සමඟ ගමන්කර ඇත්තේ 07 දෙනෙකුගෙන්  යුත් කණ්ඩායමක් බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් ලබාදුන් තොරතුරු අනුව පෙනී යයි. නමුත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් බංගලාදේශ සංචාරය වෙනුවෙන් 28 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් මෙන්ම ඉතාලි සංචාරය වෙනුවෙන් 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සහභාගිකරවාගෙන තිබෙන බව  අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය  මගින් ලබාදුන් තොරතුරු අනුව අනාවරණය වේ. එම පිරිස අතර තම පවුලේ සාමාජිකයන් හිතවතුන් ද සිටින බව ඉහත ඇති   tamilguardian වෙබ් අඩවියේ පළවූ ඡායාරූපය මගින් අනාවරණය වන්නකි.

විශේෂයෙන්ම කොරෝනා වසංගත තත්වය මෙන්ම රටේ පැවති දැඩි ආර්ථික අර්බුදකාරී  තත්වයකදී පවා රටේ නායකයන් ලෙස  තම විදෙස්  සංචාර වෙනුවෙන් තමන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, හිතවතුන් සතුටු කිරීම වෙනුවෙන්  රටේ මහජනතාවගේ මුදල් මේ ආකාරයෙන් යෙදවීම බරපතල තත්වයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුත්තක් නොවේ.

 ගෝලී­ය­ක­ර­ණය වෙමින් පවතින ලෝක­යට අනුව ඕනෑම රටක රාජ තා­න්ත්‍රික සම්බ­න්ධතා මනා ­ලෙස පව­ත්වා­ගෙන යාම සිදුකළ යුතු වේ. එමෙන්ම රටක සංවර්ධ­න­යක් කරා යන ගමනේ දි හුදෙ­ක­ලාව ජීවත් විය නොහැ­කි අතර ඒ සදහා රාජ තාන්ත්‍රික සබඳතාවයන්ගෙන් විශාල ශක්තියක්  ලැබෙනවා සේම  නව තාක්ෂ­ණ­යත්, ගෝලියකරණ සංව­ර්ධ­න­යත් සමඟ වේග­වත්ව ඉදි­රි­යට ගමන් කිරීම සඳහා ඉන් පිටුබලයක් ලැබෙන බව අමුතුවෙන් කිව යුත්තක් නොවේ. නමුත් එම සම්බන්ද තත්වයන් වෙනුවෙන් විදෙස් සංචාර සඳහා මේ ආකාරයෙන්  රටේ නායකයින් රටේ ආර්ථිකයට දැඩි හානියක් ගෙන එන ලෙස මෙලස  කටයුතු කරන්නේ නම් ඉන් රටේ ආර්ථිකයට සිදුවන හානිය සුළුපටු එකක් නොවන බව අද  ලංකාවට අත්වි ඇති ආර්ථික ඉරණම සාක්ෂි දරනු ඇත.  එමෙන්ම මෙරට බිහිවන සෑම නායකයෙකුම මේ  සම්බන්ධයෙන් ද සැලකිලිමත්ව කටයුතු කළ යුතු බව මේ මගින් පෙන්වාදෙන ප්‍රධානතම කරුණ වේ.

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි