හම්බන්තොට වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කිරීමේ පිටුපස ඇති ආණ්ඩුවේ හෙළුව?

0
702

අලි කළමනාකරණ රක්ෂිය ගැසට් කරන ලෙස ඉල්ලන වල්සපුගල ගොවීන්ට විරෝධය දැක්වීමත් මෙහි අරමුණක්

හම්බන්තොට වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කරන ලෙස ඉල්ලා හම්බන්තොට වල්සපුගල ගොවින් විසින් ආරම්භ කර තිබෙන විරෝධතාවය සදහා විරෝධය පළකරමින් ආණ්ඩුවේ පිරිසක් එක්ව අද (22) හම්බන්තොටදී විරෝධතාවයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට පරිපාලන සංකීර්ණය ඉදිරි පිටදී මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබෙන අතර ඒය සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රිකයේ පොදුජනපෙරමුනේ පාර්ලි මෙන්තුමන්ත්රිවරයෙකු මෙන්ම අමාත්‍ය වරයෙකුගේ ද සහයෝගයෙන් විශාල මුදලක් යොදමින් මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් cn24 වෙබ් අඩවිය සිදුකළ සොයා බැලීමකදී අනාවරණය වුයේ අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය තුළ ගල්මෝල් පවත්වාගෙන යන මෙන්ම අක්කර ගණන් හෙළි කරමින් ඉඩම් අල්ලා ගනිමින් සිටින වනඝතකයින් එක්ව මුදලට මිනිසුන් ගෙන්වා ගනිමින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධනය කර තිබෙන බවයි.

එමෙන්ම මෙම විරෝධය සදහා එක්වන බොහෝ පිරිස් මෙම රක්ෂිත ප්‍රද්ශයේ අනවසරින් ඉඩම් අල්ලාගෙන සිටින පිරිසක් බවද හෙළිවී තිබේ.

ආණ්ඩුව විසින් මෙම අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කරන බව පවසමින් ගොවීන්හට පොරොන්දු දී තම බංකොලොත් දේශපාලනය විදහා දක්වමින් මේ ආකාරයෙන් තම දේසපාලන හිතවතුන්හට මෙම රක්ෂිතයේ කොටස ලබාදීමේ තැතක් මේ හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.